Privacyverklaring

Van Buuren Uitvaart kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Van Buuren Uitvaart en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Van Buuren Uitvaart verstrekt.
Uitvaartzorg Van Buuren Uitvaart kan de volgende persoonsgegevens verwerken
• Voor- en achternaam, geboortedatum en plaats van geboorte
• Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
• Bedrijfsnaam of handelsnaam
• Bedrijfsadresgegevens
• Beeldmateriaal

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Van Buuren Uitvaart verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
• Voor telefonisch en/of e-mail contact als u daarom verzoekt en indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
• Het verzenden van facturen

Hoelang wij gegevens bewaren
Van Buuren Uitvaart bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer opgeslagen dan wettelijk verplicht of wanneer er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden
Van Buuren Uitvaart verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van: Van Buuren Uitvaart worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Van Buuren Uitvaart gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met Google Analytics. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Van Buuren Uitvaart te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Van Buuren Uitvaart heeft hier geen invloed op.
Van Buuren Uitvaart heeft Google geen toestemming gegeven om via Van Buuren Uitvaart verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google- diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Buuren Uitvaart. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanbuurenuitvaart.nl
Van Buuren Uitvaart zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Van Buuren Uitvaart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Van Buuren Uitvaart maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om veiligheid van uw gegevens te borgen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van Buuren Uitvaart verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Van Buuren Uitvaart via email: info@vanbuurenuitvaart.nl